INKL is de ontwerppraktijk van Letteke Klooster. INKL ontwerpt interieurs en geeft advies over ruimtelijke inrichting en organisatie.

Met INKL richt zich ik mij op het helder vormgeven en inrichten van de dagelijkse omgeving voor de gebruikers, en kan ik u daarbij op verschillende manieren helpen. Naast interieurontwerp kan ik u adviseren in vragen op het gebied van inrichting, ruimtelijke organisatie en kleurtoepassingen.

INKL gaat uit van een ontwerpvisie waarin aandacht voor de afstemming van de architectonische omgeving met haar gebruikers een leidraad is. Dit vertaalt zich in aandacht voor overzicht en leesbaarheid, praktische organisatie en ergonomie en zintuiglijke informatieverwerking.

Leesbaarheid en het vertellen van verhalen komen bij elkaar in het ontwerpen van tentoonstellingen, en in de toepassing van beeldende elementen in interieurs.

over Letteke Klooster

Ik ben opgeleid als interieurarchitect aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

Daarna volgde ik een cursus Sensorische Informatieverwerking. Bij vragen over prikkelverwerking, zintuigen en omgeving werk ik samen met 7Zintuigen. Meer hierover kunt u lezen onder ‘samenwerking’

Als interieur- en tentoonstellingsontwerper heb ik gewerkt aan projecten van OPERA Amsterdam en Architectenbureau Jowa, waarvan een selectie in het portfolio is opgenomen.